بیش از هفده میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که "پانزده میلیارد دلار" انرژی در آنها هدر می‌رود

بر اساس یافته های علمی منتشر شده، به دلیل عایق نبودن پوسته ی خارجی ساختمان، اتلاف انرژی به طور میانگین حدود ٣٥ درصد از دیوارهای جانبی، ٢٥ درصد از سقف، ١٠ درصد از کف و ٢٠ تا ٢٥ درصد از پنجره ها و درهای ساختمان ها، رخ می دهد

با اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، می توان با کمتر از نصف میزان انرژی مصرفی فعلی، آسایش مورد نظر در ساختمان ها را فراهم کرد

صفحه2 از2
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن