10 تا 15 درصد فضای مفید بیشتر(یک اتاق 12 متری)؛ هدیه برای یک واحد 100 متری

عدم رعایت استانداردهای صحیح، سبب اتلاف انرژیِ 30 تا 40 درصدی از دیوارهای ساختمان می شود

صفحه3 از3
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن