عایق XPS از ترکیب ماده پتروشیمی GPPS و پودر سنگ و مواد پایه رنگ محصول که وارد دستگاه میکسر شده و بعد از مخلوط مواد اولیه و همزمان با تزریق گاز Co₂ مواد مذاب شده وارد دستگاه اکسترودر شده و به صورت کف در آمده و ماده کف شده در مراحل مختلف، همگن و خنک شده با ضخامت مورد نظر از خروجی اکسترودر به شکل الوار خارج شده و با دستگاههای مخصوص کالیبره شده و پس از برش به خط بسته بندی هدایت می شود. تولید عایق ایکس پی اس هیچ فعل و انفعال شیمیایی ندارد؛ به عبارت دیگر عملیات و اقدامات صورت گرفته درخط تولید و مواد اولیه به کار گرفته شده صرفا تغییرات فیزیکی ست.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن