مقاومت فشاری عایق XPS با ضخامت 10 سانتی متر حدود 3.6 تُن در هر مترمربع می باشد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن