دیوار سبز با پوشش ملات راش (سیمان پلیمری راش) بهترین چسبندگی را با انواع مختلف اندودها ی مالشی و پاششی پیدا می کند؛ به طور کلی تمامی پوشش های سنتی و مدرن بر روی دیوارهای XPS قابل اجرا می باشند.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن