در شرایط عادی، تیم سه نفره ی مجربی می توانند حدود 70 مترمربع دیوار را در یک روز کاری احداث نمایند؛
بدیهی ست با این روش اجرای دیوار سبز، کارفرما-علاوه بر کسب محسنات ذکر شده برای بنای ساخته شده با دیوار XPS- صرفه جویی قابل ملاحظه ای در زمان انجام پروژه ها و به تبع آن بازگشت سریع سرمایه را، شاهد خواهد بود.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن