برای نصب تاسیسات مکانیکی و الکتریکی با دستگاه مخصوص شیار زن بر روی دیوار سبز و طبق نقشه ی تاسیسات، مسیر عبور تعبیه می شود؛ بدیهی ست که اجرای مسیر تاسیسات قبل از پوشش بر روی دیوار انجام می شود. سرعت بالای اجرا و عدم تخریب بخشی از دیوار-که در دیوارهای دیگر جزو مسائل اجتناب ناپذیر است- از نکات قابل توجه در این موضوع می باشد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن