با پوشش و فینیشینگ متعارف، حدود 32 کیلوگرم

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن