عایق ایکس پی اس بر حسب نوع مصرف، قابلیت تولید در طول های مختلف را دارد؛ هر چند برای سهولت در حمل و نقل تا محل اجرای پروژه، پیشنهاد می شود طول عایق XPS بیشتر از 4 متر نباشد. عایق های XPS با عرض های 60، 90 و 120 سانتی متر یا ضرایبی از این اعداد، قابلیت تولید و عرضه خواهند داشت؛ هم چنین در حال حاضر ضخامت عایق های تولیدی از 2 تا 10 سانتی متر می باشند.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن