نوع تولید عایق XPS با روش کاملا فیزیکی انجام می گیرد. عایق XPS به طریق فشرده سازی گرانول های GPPS و به شکل سلول بسته تولید می شود؛ به همین دلیل از استحکام بالایی برخوردار است.نوع تولید عایق XPS با روش کاملا فیزیکی انجام می گیرد. عایق XPS به طریق فشرده سازی گرانول های GPPS و به شکل سلول بسته تولید می شود؛ به همین دلیل از استحکام بالایی برخوردار است.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن