اصولا کلیه سطوح اعم از سطوح فلزی، معدنی و پلیمری باید عاری از گرد و غبار بوده و خشک باشد تا خللی در قدرت چسبندگی ملات راش ایجاد ننماید. قابل ذکر است که روغن و چربی تاثیری در میزان چسبندگی این ملات ندارد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن