حداقل ضخامت پوشش 2 و حداکثر 4 میلی متر کافی ست.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن