یک گروه دو نفره در یک روز می توانند حدود 300 متر مربع ملات راش را اجرا کنند.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن