این ملات به صورت خشک ارائه می شود(سیمان پلیمری راش) و برای اجرا و آماده سازی آن کافی ست 35 درصد سیمان پلیمری راش(ملات راش) را با 65 درصد آب غیر شور به مدت 5 دقیقه در دستگاه میکسر با یکدیگر مخلوط کنیم.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن