این ملات به وسیله نازل مخصوص پاششی و دستگاه کمپرسور بر روی سطوح اجرا می شود.

 

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن