برای تهیه ملاتی که حدود یک متر مربع از سطح مورد نظرمان را پوشش دهد به یک کیلوگرم سیمان راش نیاز خواهیم داشت.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن