یکی از کاربردهای اصلی عایق XPS ، بهره برداری به عنوان عایق حرارتی در دیوارهای ساختمان می باشد؛ چرا که میزان هدر رفت انرژی از دیوارهای ساختمان حدود 35 تا 40 درصد برآورد می شود. عایق کردن پشت بام و کف ساختمان ها از دیگر موارد پر کاربرد عایق XPS می باشد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن