انرژی پاک و پایدار یا انرژی سبز اصطلاحا به انرژی هایی گفته می شود که دو ویژگی بسیار مهم و حیاتی زیر را داشته باشند:

اول این که منابع ایجاد آن حاصل فرآیندی پیوسته در محیط زیستمان هست که به طور طبیعی تکرار می شود و اتفاق می افتد.

دوم این که عاری از هر گونه آلودگی بوده و آلایندگی و گازهای گلخانه ای  هم انتشار نمی دهند.

بنابراین دو مزیت بسیار حیاتی و پر اهمیت یعنی تمام ناشدنی بودن(پایدار) و دوستِ محیط زیست بودن(پاک) این گونه منابع انرژی، دلیل معروف شدن آن ها به انرژی های پاک و پایدار یا انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

مثال برای انرژی های تجدید پذیر یا انرژی های پاک و پایدار: انرژی خورشیدی+ انرژی بادی+ انرژی برق آبی+ انرژی جزر و مد+ انرژی امواج آب(انرژی اقیانوس یا انرژی دریایی)

برای اطلاعات بیشتر مطالعه ی مقاله مفصل انرژی های تجدیدپذیر خالی از لطف نیست.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن