مسکونی آقای خرم - شیراز

دیوار عایق XPS

2330 متر مربع - دیوار سبز XPS

 

 

پروژه مسکونی برج رشدیه - تبریز

دیوار عایق XPS

11,800 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

مسکونی آقای باقرزاده - تهران

دیوار عایق XPS

1450 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

پروژه مسکونی تعاونی مسکن بهزیستی - کرمان

دیوار عایق XPS

47,450 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن