پروژه مسکونی برج نگین ایثار - تهران

دیوار عایق XPS

1839 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

 

پروژه مسکونی برج آیاتای - سرخرود

دیوار عایق XPS

8100 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

مسکونی آقای خرم - شیراز

دیوار عایق XPS

2330 متر مربع - دیوار سبز XPS

 

 

مسکونی آقای باقرزاده - تهران

دیوار عایق XPS

1450 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

صفحه2 از5
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن