پروژه مسکونی تعاونی مسکن بهزیستی - کرمان

دیوار عایق XPS

47,450 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

پروژه های متعدد مقاوم سازی سایت های BTS مخابرات ایران

با استفاده از دیوارهای XPS و ملات پلیمری راش

دیوار عایق XPS

مسکونی آقای رجبی - برازجان

دیوار عایق XPS 

1950 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

پروژه تفریحی، تجاری و اداری ایران مال - تهران

عایق XPS

10,000 متر مربع عایق XPS

 

صفحه3 از5
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن