برج رشدیه

پروژه مسکونی برج رشدیه - تبریز

دیوار عایق XPS

11,800 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن