تعاونی مسکن بهزیستی

پروژه مسکونی تعاونی مسکن بهزیستی - کرمان

دیوار عایق XPS

47,450 مترمربع - دیوار سبز XPS

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن