وزارت نیرو موظف به کاهش اتلاف انرژی در ساختمان ها شد

با اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، می توان با کمتر از نصف میزان انرژی مصرفی فعلی، آسایش مورد نظر در ساختمان ها را فراهم کرد

حدود 40 درصد از انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان‌ها استفاده می‌شود که از این میزان حدود 60 درصد به گرمایش و سرمایش اختصاص می‌یابد؛ برهمین اساس مجلس، وزارت نیرو را موظف کرده تا ترتیبی اتخاذ کند که سالیانه، تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد کاهش یابد.
مصرف انرژی در ساختمان¬‌های کشور به عنوان یک بخش غیر مولد، بیشترین سهم را در بین کلیه بخش¬های مصرف به خود اختصاص داده است، این در حالی است که اکثر مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این میزان مصرف به دلایل مختلفی تلف می شود. در واقع در صورت رسیدگی به وضعیت ساختمان ها با اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، ارتقای کارآیی و اصلاح الگوی بهره‌برداری می‌توان با کمتر از نصف این میزان انرژِی مصرفی، آسایش مورد نظر در ساختمانها را فراهم کرد.
در واقع در اغلب ساختمان های موجود بیش از ۵۰ درصد پتانسیل صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی قابل دستیابی خواهد بود. در این میان اتلاف انرژی در اغلب ساختمان های دولتی و عمومی در رتبه بالاتری قرار می گیرد و شاید عمده دلیل این ضعف، علاوه بر سایر مسائل و نقاط ضعف مشترک در اکثر ساختمان ها، به عدم انگیزه کافی و نبود فرد یا افراد متولی برای پیگیری مسائل بهینه سازی مصرف باشد.
با توجه به اهمیت میزان مصرف انرژی در کشور، مجلس در آخرین مصوبه خود در قالب برنامه ی ششم توسعه، وزارت نیرو را موظف به کاهش مصرف انرژی ساختمان ها کرده است که قرار شده آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از اجرای برنامه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

 

 

تاریخ ایجاد: چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397

آخرین ویرایش: 12 شهریور 1397

Monday, September 3, 2018

 

منبع: ایسنا

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن